Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tag: tidak hamil

Artikel

Idah dan Pengertiannya

Idah ialah masa menunggu yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya sama ada cerai hidup atau cerai mati. Sebab-sebab disyaratkan idah ialah: Memberi …