Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tag: talak

Artikel

Idah dan Pengertiannya

Idah ialah masa menunggu yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya sama ada cerai hidup atau cerai mati. Sebab-sebab disyaratkan idah ialah: Memberi …
Artikel

Pengertian Talak

Talak dan pengertiannya : Talak ialah suatu cara penyelesaian yang terakhir apabila pihak suami dan isteri tidak menemui jalan perdamaian untuk bersama dalam sebuah rumah tangga.Menurut istilah syarak, talak …