Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tag: hukum rujuk

Artikel

Rujuk dan Pengertiannya

Rujuk bererti kembali, suami mengambil kembali isteri yang dicerai ke pangkuannya. Firman Allah S.W.T Maksudnya : …Dan suami-suami berhak merujuki isteri-isteri mereka dalam tempoh tersebut sekiranya mereka mahu berdamai…. …