Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tag: edah

Artikel

Idah dan Pengertiannya

Idah ialah masa menunggu yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya sama ada cerai hidup atau cerai mati. Sebab-sebab disyaratkan idah ialah: Memberi …