Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Tag: cara menuntut fasakh

Artikel

Fasakh Dan Pengertiannya

Fasakh ialah membatalkan ikatan perkahwinan melalui kuasa kadi dengan sebab-sebab tertentu tanpa ucapan talak. Kedua-dua pasangan suami isteri tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkahwinan,dan sekiranya diteruskan juga, ia boleh …