Dudukkan bayi di: o pangkuan anda atau o dikerusi makan yang sesuai dengan umurnya Ikatkan bib pada lehernya supaya bib menutupi dadanya Galakkan bayi membuka mulutnya sendiri dengan