Islam melarang suami menyetubuhi isteri ketika isteri dalam haid, tetapi jika hidup bertuankan nafsu, ada yang tetap melakukannya. Barangkali kefahaman mengenai darah haid itu kurang, menyebabkan ada suami