Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Kemudahan Cuti Kuarantin Bagi Penjawat Awam

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11/2016

KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN

Diberi kemudahan untuk menjaga anak yang menghidap penyakit berjangkit (diperakukan oleh mana-mana pegawai perubatan kerajaan atau swasta yg menyatakan anak perlu dikuarantin).
Tempoh yang diluluskan maksimum lima (5) hari.

Syarat anak dikuarantin:

i. Bawah 18 tahun; dan
ii. Bawah 21 tahun jika masih belajar.
Senarai Penyakit Berjangkit:
1. HFMD;
2. Demam Denggi & Denggi Berdarah;
3. Campak (Measles);
4. Chickenpox;
5. Difteria; dan
6. Malaria.

Cara memohon, perlu lengkapkan:

1. Borang Permohonan Cuti Kuarantin (lampiran B dalam pekeliling).
2. Perakuan oleh pegawai perubatan Kerajaan @ swasta.

Tarikh kuat kuasa 1 Januari 2017.

Layari http://www.moh.gov.my untuk mendapatkan keterangan lanjut dan borang.