Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

7 Aspek Kebahagian Rumah Tangga

Ebook ini mengandungi 40 Tips & Nasihat yang merangkumi “7 Aspek Pembangunan Rumahtangga Bahagia”. Berikut adalah 7 aspek tersebut :-

1. Rumahtangga Sakinah

Proses membina rumahtangga yang bahagia adalah bermula sebelum majlis perniakahan lagi. Ketahui tips membina rumahtangga sakinah menerusi bab ini.

2. Iman Dalam Rumahtangga

Bagaimanakah untuk menerapkan nilai-nilai keimanan di dalam rumahtangga? Bab ini memberikan nasihat serta tips berkenaan amalan-amalan yang boleh dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai keimanan di dalam rumahtangga.

3. Ilmu Dalam Rumahtangga

Islam sentiasa menyuruh umatnya menuntut ilmu. Untuk beroleh kebhagian hidup di dunia, mestilah dengan ilmu, untuk beroleh kebahagian hidup di akhirat, juga dengan ilmu. Di dalam bahagian ini, ada dikongsikan beberapa tips untuk menyuburkan tabiat menuntut ilmu di dalam rumahtangga.

4. Sosial Dalam Rumahtangga

Aspek sosial adalah aspek yang paling penting di dalam membina rumahtangga yang bahagia. Bagaimana si suami dan isteri perlu menjaga hal-hal sosial rumahtangga, seperti isu berkaitan anak-anak, isu berkaitan menerima tetamu dan sebagainya.

5. Akhlak Dalam Rumahtangga

Akhlak yang baik di kalangan setiap ahli keluarga amat memainkan peranan yang penting di dalam membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmoni. Tanpa akhlak yang baik, kucar-kacirlah sesebuah keluarga. Ketahui bagaimana membentuk akhlak rumahtangga menerusi bahagian ini.

6. Kemungkaran Dalam Rumahtangga

Ada 11 nasihat untuk mencegah kemungkaran yang seringkali berlaku di dalam rumahtangga. Cegah kemungkaran-kemungkaran ini dari berlaku di dalam rumahtangga anda.

7. Penjagaan Rumahtangga

Rumah adalah tempat permulaan bagi sesebuah keluarga yang bahagia. Ciri-ciri rumah yang ingin didiami juga perlu dititikberatkan di dalammembentuk keluarga yang harmoni. Kesilapan memilih lokasi rumah dan persekitaran, mampu mencacatkan institusi rumahtangga yang ingin dibina.

RM47

RM37

RM27 Sahaja

(Harga Promosi Sempena Pelancaran)

Google Tag Search Result: